Tűzvédelem

Tűzvédelmi szabályzat

A szabályzat célja a tűzvédelmi feladatok eredményesebb ellátása, az emberi élet és az egészség, továbbá az anyagi javak fokozottabb védelme.
Módosításokat, illetve kiegészítéseket függelékként kell csatolni.
Amennyiben a módosítások a tvsz egyharmadát meghaladják, új szabályzatot kell készíteni.

  A szabályzat tartalma:
 1. Fejezet: a tűzvédelmi szabályzat hatálya
 2. Fejezet: tűzvédelmi ügyrend
 3. Fejezet: használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok
 4. Fejezet:tűzveszélyességi tevékenység alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység)
 5. Fejezet: a dohányzás tűzvédelmi szabályai
 6. Fejezet: az anyagok tárolásának és raktározásának tűzvédelmi szabályai
 7. Fejezet: a világító és villamos berendezésekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok
 8. Fejezet: a villám és a statikus feltöltődés elleni védelem tűzvédelmi szabályai
 9. Fejezet: a tűzoltó eszközök, vízforrások felszerelések és készülékek, tűzoltási felvonulási terület, út biztosítására vonatkozó tűzvédelmi szabályok
 10. Fejezet: a munka befejezésével kapcsolatos feladatok, tűzvédelmi szabályok
 11. Fejezet: a tűzriadó terv készítése és gyakorlásának módja
 12. Fejezet: a közlekedési utakra vonatkozó tűzvédelmi szabályok
 13. Fejezet: a tüzelő- és fűtőberendezésekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok
 14. Fejezet: a tűz jelzése, jelentése, és oltása
 15. Fejezet: a tűz eloltása utáni feladatok
 16. Fejezet: a tűzveszélyességi osztályok és osztálybasorolás
 17. Fejezet: a helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi szabályok
 18. Fejezet: tűzeseteknél előforduló sérülések
 19. Fejezet: tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi szabályok
 20. Fejezet: tűzvédelmi ellenőrzés
 21. Fejezet: záró rendelkezés
 22. Jogszabályok
  Tűzriadó terv
 1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóságra vonatkozó adatok
 2. 2.) A munkavállalók tűz esetén szükséges tennivalói
  1. Tűz jelzése (105)
  2. Kimenekítés (személyek, értékes eszközök)
  3. Tűz oltása
  4. Anyagi javak mentése

INGYENES ÁRAJÁNLATUNKÉRT KATTINTSON >>>ide<<<

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell:
 

 • 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet rendeletben meghatározott használati előírások és egyes létesítési előírások betartásáról és betartatásáról (például a villamos és villámvédelmi berendezések időszakos felülvizsgálatáról).
 • a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló - jogszabályban, hatósági határozatban előírt - tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról
 • a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételei biztosításáról
 • kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a munkavégzésben részt vevő családtagjaik) a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a tevékenységüket vagy a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.
 • kötelesek gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, ezek dokumentálásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.
 • a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel, rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításról.
 • minden új tűz- vagy robbanásveszéllyel járó készülék, gép, berendezés, technológia, anyag bevezetése, illetőleg alkalmazása előtt elsődlegesen a gyártó, amennyiben az nem gondoskodott arról, akkor a forgalomba hozó köteles a tűzvédelmi rendelkezések megállapítása céljából szükséges vizsgálatokat elvégezni, illetve elvégeztetni.
 • ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot illetve bizonyos esetekben tűzriadó tervet, menekülési útvonalat, kiürítés számítást kell készíttetniük.
 • a helyi változások (pl. helyiségek funkciójának változása, a korábbihoz képest más tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagok tárolása, stb.) tűzvédelmi hatásainak felméréséről, tűzvédelmi iratokba (tűzvédelmi szabályzat, osztályba sorolás) való átvezetéséről.
 • a jogszabályi, hatósági tűzvédelmi követelmények megváltozásainak „átültetéséről” a saját tűzvédelmet szabályzó iratokba, illetve tevékenységünkbe.
 • a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében - előzetes egyeztetés alapján - a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban közreműködni.
 • valamint nem utolsó sorban: biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét
 • INGYENES ÁRAJÁNLATUNKÉRT KATTINTSON >>>ide<<<