Munkavédelem, munkavédelmi kockázat becslés, kockázat kezelés, kockázatértékelés

A munkavédelem célja:

Az alkotmányban foglalt elvek és a munkavédelmi/munkavédelmet érintő törvények alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi, szervezeti feltételeit, a szervetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és foglalkozással összefüggő megbetegedések kialakulását.

Munkavédelem:

A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munka-egészségügyi követelmények, továbbá törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint ezek végrehajtása.

A munkavédelem fontossága:

 1. Munkahelyi sérülések és balesetek megelőzése, kivizsgálása.
 2. Kockázatbecslési technikákkal felméri az esetleges sérülések valószínűségét, súlyosságát, majd ezen kockázatokat kezeli.
 3. Létesítés, beüzemelés során munkavédelmi szempontok érvényesítése.
 4. Biztonságos munkamódszerek, műszaki megoldások kialakítása.
 5. Egyéni védőeszköz meghatározása, biztosítása.
 6. A munkavállalók folyamatos munkavédelmi oktatása.
 7. Biztosítja a vállalat jogszabályi megfelelőségét.
 8. Segít más területeket, hogy megvalósítsák üzleti céljaikat.
 9. Hozzájárul a vállalat anyagi értékeinek megőrzéséhez.
 10. Befolyásolja a vállalat image-t

A kockázat:A veszély megvalósulásának, azon a káros hatás bekövetkezésének valószínűsége.

A kockázat becslés:Veszélyhelyzetben a sérülés vagy egészségkárosodás valószínűségének és súlyosságának átfogó becslése a megfelelő biztonsági intézkedések kiválasztása érdekében. Lényege: a munkavégzés körülményeinek, a munkakörnyezet kialakításának olyan elemző módon történő áttekintése, amikor a munkáltató nem csak abból indul ki, hogy a különféle jogszabályokban előírt követelmények megvalósultak-e vagy nem, hanem sorra veszi azokat a lehetőségeket, amelyek a munkavégzéssel összefüggésben valamilyen formában a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztethetik.

  A munkavédelemmel kapcsolatos kockázatanalízis szempontrendszere
 1. Kockázat becslés
  1. veszély azonosítás
  2. veszély jellemzés
  3. expozíció becslés (dózis-hatás, összefüggés)
  4. kockázat jellemzés kvantitatív/kvalitatív
 2. Kockázat kezelés
  1. kockázat értékelés
  2. kockázat kezelési stratégia
   1. a) intézkedések kockázatok elkerülésére
         b) intézkedések kockázatok csökkentésére
   2. Folyamatos kockázat kontroll program
   3. Kockázat-kezelés eredményességének mérése, intézkedések, felelősök munkájának ellenőrzése, megismételt kockázatbecsléssel
   4. Kockázat-kezelés eredményességének megítélése költség-hozam elemzések
 3. Kockázati kommunikáció
  1. Managment feladatainak meghatározása
  2. Munkavállalók feladatainak meghatározása, ellenőrzése
  3. Oktatás, képzés, aktivitás
  4. Lakossági tájékoztatás
  5. Munkavállalók megelégedettsége a munkahelyi kockázat kezeléssel
  6. Lakosság megelégedettsége a környezeti kockázat kezeléssel

INGYENES ÁRAJÁNLATUNKÉRT KATTINTSON >>>ide<<<

  A kockázatkezelés fő célja:
 1. Kockázatok elhárítása illetve minimálisra csökkentése
 2. Megleendő intézkedések meghatározása és fontossági szempontból történő rangsorolása.
  A munkáltatói intézkedés módjára vonatkozóan a következő követelményeket kell figyelembe venni.
 1. A veszélyek elkerülése
 2. A nem elkerülhető veszélyek értékelése
 3. A veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése
 4. Az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és munkafolyamat megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú vagy kötött ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére, illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására
 5. A műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása
 6. A veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel
 7. Az egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára, a munkavégzésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására
 8. A kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest
 9. A munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása

Az intézkedések végrehajtását követően szükségessé válik az intézkedés hatásosságának ellenőrzése.

INGYENES ÁRAJÁNLATUNKÉRT KATTINTSON >>>ide<<<

Munkavédelem

A munkavédelem célja: Az alkotmányban foglalt elvek és a munkavédelmi/munkavédelmet érintő törvények alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi, szervezeti feltételeit, a szervetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és foglalkozással összefüggő megbetegedések kialakulását.

Munkavédelem: A szervezett munkavégzésre vonatkozó munkabiztonsági és munka-egészségügyi követelmények, továbbá törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint ezek végrehajtása.

Részei:

 • Munkabiztonság
 • Munkaegészségügy: Munkahigiéne a munkakörnyezetben lévő kóroki tényezők feltárása, ezen hatások mennyiségi meghatározása
 • Foglalkozás-egészségügy: a munkaköri alkalmassági vizsgálatok végzése és a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata
  A Munkavédelem fontossága:
 1. Munkahelyi sérülések és balesetek megelőzése, kivizsgálása
 2. Kockázatbecslési technikákkal felméri az esetleges sérülések valószínűségét, súlyosságát, majd ezen kockázatokat kezeli
 3. Létesítés, beüzemelés során munkavédelmi szempontok érvényesítése
 4. Biztonságos munkamódszerek, műszaki megoldások kialakítása
 5. Egyéni védőeszköz meghatározása, biztosítása
 6. A munkavállalók folyamatos munkavédelmi oktatása
 7. Biztosítja a vállalat jogszabályi megfelelőségét
 8. Segít más területeket, hogy megvalósítsák üzleti céljaikat
 9. Hozzájárul a vállalat anyagi értékeinek megőrzéséhez
 10. Befolyásolja a vállalat image-t

INGYENES ÁRAJÁNLATUNKÉRT KATTINTSON >>>ide<<<

Megfelelően alkalmazza az összes előírt munkavédelmi szabályozó intézkedést?
Tudja, mit kell tennie, ha munkavállalóját, munkabaleset vagy üzemi baleset éri?
Elkészült már a munkavédelmi kockázatértékelése?

Önnek, mint munkáltatónak gondoskodnia kell:
 • az építmény, a nyílászárók, padozat biztonságáról,
 • rendről és tisztaságról, a szennyező anyagok ártalmatlanításáról, eltávolításáról,
 • a megfelelő munkahelyi légállapot és hőmérsékletről,
 • a munkavégzéshez szükséges helyigényről,
 • be és leesés megakadályozásáról,
 • a rakodás, anyagmozgatás, szállítás, tárolás biztonságáról,
 • a gépek, berendezések biztonságáról,
 • az egyéni védőeszközök juttatásáról,
 • a tűzvédelemről,
 • a foglalkozás-egészségügyi feladatok megvalósulásáról.

Tehát az Ön felelőssége az egészséges és biztonságos munkafeltételek biztosítása.
Ebben segít a többször módosított 1993. évi 93. Törvény a munkavédelemről, 29 db más, a szakágazatra vonatkozó rendelet, 19 db szabvány.

Munkabaleset: munkavégzés közben a dolgozót ért, egyszeri, hirtelen fellépő, olyan külső hatás, amely sérüléssel, egészségkárosodással, vagy halállal végződhet. Teendő: kivizsgálás, bejelentés, nyilvántartás. Munkavédelmi szakember feladata.

Kockázatértékelés:
 • veszélyek felmérése
 • a nem elkerülhető veszélyek értékelése
 • a veszélyek leküzdése
 • egységes és átfogó elhárító/megelőző stratégia kialakítása
 • dokumentálás, munkavédelmi szakember feladata.

A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig megőrizni. A kockázatértékelés alapján az Egyéni védőeszköz juttatás rendjét, munkavédelmi szakember készíti.

INGYENES ÁRAJÁNLATUNKÉRT KATTINTSON >>>ide<<<