HACCP, HACCP rendszer?

Mi a HACCP, HACCP rendszer lényege?

Mi a HACCP rendszer?

Kinek kell a HACCP rendszer?

Mire jó a HACCP rendszer?

Kell-e nekem HACCP rendszer?

Törvény előírja-e a HACCP rendszert?

A HACCP vagy HACCP rendszer mozaikszó, a tevékenység angol szavainak kezdőbetűiből állították össze: Hazard Analysis and Critical Control Points (veszélyelemzés és kritikus ellenőrzőpontok).

A HACCP rendszer olyan gyártási és forgalmazási gyakorlatra és higiéniai gyakorlatra alapozott élelmiszer-biztonsági kockázatkezelő rendszer, amely önmagában vagy a teljes körű minőségbiztosítási rendszer részeként is alkalmazható.

HACCP rendszer

Hazard analysis critical control point HACCP rendszer
Veszélyelemzés kritikus szabályozási pontok. Ebbe jelenleg a jogszabályok, a jó kereskedelmi gyakorlat betartása tartozik, ill. Magyarország európai unióba csatlakozását követően a haccp rendszer működtetésének kötelezettségével bővül ki.

Mi szükséges egy hatékony HACCP rendszer kialakításához ill. működtetéséhez?

A HACCP eredményes alkalmazásához a vezetés és a dolgozók teljes elkötelezettsége és részvétele szükséges.

A HACCP hatóköre:

A HACCP rendszer fő céljai:

A HACCP rendszer célja az élelmiszer-biztonság elérése.

HACCP rendszer árajánlatunkért kattintson >>>ide<<<

A kockázat: a HACCP rendszer-ben a veszély előfordulásának a valószínűségével (gyakoriságával) és a következmények súlyosságával jellemezhető.

HACCP rendszer

A HACCP hatóköre:

A HACCP rendszer lényege a jó higiéniai protokollal ki nem zárható mikrobiológiai veszély(ek) azonosítása, a kockázatok becslése, a kritikus szabályozási, ellenőrzési és beavatkozási pontoknak a kiválasztása, felügyelete illetve ezen utóbbiak eredményeinek a dokumentálása.

A HACCP a felügyeletet elsősorban nem mikrobiológiai módszerekkel történhet , hanem egyszerűbb és gyorsabban mérhető más jellemzők ellenőrzésével.

HACCP rendszerépítés során tapasztalt negatívumok:

Mi a HACCP rendszer?

Hazard analysis critical control point (HACCP)
Veszélyelemzés kritikus szabályozási pontok

HACCP

Az élelmiszerforgalmazási folyamat bármely szakaszában résztvevő dolgozó köteles minden tőle ésszerűen elvárható óvintézkedést megtenni a fogyasztók egészségvédelme érdekében. Ebbe jelenleg a jogszabályok, a jó kereskedelmi gyakorlat betartása tartozik, ill. Magyarország európai unióba csatlakozását követően a haccp rendszer működtetésének kötelezettségével bővül ki.

A vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően, az élelmiszerbiztonság növelése, a fogyasztók biztonságos élelmiszerekkel történő ellátása érdekében a haccp rendszer működtetését rendelte el.

INGYENES ÁRAJÁNLATUNKÉRT KATTINTSON >>>ide<<<

A HACCP:

Nemzetközileg elfogadott módszer arra, hogy a lehetséges veszélyeket azonosítsuk, értékeljük, kezeljük a biztonságos élelmiszerek előállítása és forgalmazása érdekében, valamint rendszer arra, hogy meghatározza, hogy az egyes tevékenységeket ki, hol, hogyan, és mikor végezze a fogyasztók egészségvédelme és biztonsága érdekében.

HACCP rendszer

A HACCP rendszer

Hazard analysis control point system (HACCP) Veszélyelemzés, kritikus szabályozási pontok rendszere, amely megállapítja a jellemző veszélyeket és a szabályozásukra megelőző intézkedéseket hoz, hogy az élelmiszerbiztonságról gondoskodni tudjunk.

A veszély:Az élelmiszerben előforduló biológiai, kémiai vagy fizikai hatású anyag, vagy élelmiszer olyan állapota, amelynek káros egészségügyi hatása lehet.

Veszélyelemzés: (HA - a HACCP -ből) A veszélyekről és a jelenlétükhöz vezető körülményekről való információ gyűjtés és értékelés folyamata, annak eldöntésére , hogy az élelmiszer-biztonság szempontjából, mely tényezők jelentősek és ezért ezekkel kell foglalkozni a haccp tervben.

HACCP rendszer kialakítás

Kritikus szabályozási pont (CCP - a HACCP -ből): Olyan lépés, amikor szabályozást lehet alkalmazni a lényeges élelmiszer-biztonsági veszélyek megelőzéséhez, kiküszöböléséhez, vagy elfogadható szintre csökkentéséhez. A kritikus pont olyan hely, művelet vagy tevékenység lépése, ahol – a szokásos jó gyakorlat mellett is- fennáll annak a lehetősége, hogy kedvezőtlen esetben a fogyasztó egészségét valamilyen károsodás éri.

A kockázat: a HACCP rendszer-ben a veszély előfordulásának a valószínűségével (gyakoriságával) és a következmények súlyosságával jellemezhető.

A HACCP rendszer fő részei:

A HACCP 7 fő része:

 1. A veszélyek azonosítása, súlyosságuk és valószínű bekövetkezésük gyakorisága szerint rangsorolásuk, a kockázat alapján.
 2. Kritikus szabályozási pontok kiválasztása, ahol a feltételezett veszély megelőzhető, kizárható vagy elfogadható szintre csökkenthető.
 3. Azokn kritériumoknak az előírása, amelyek a megfelelő tényezőket elkülönítik a nem megfelelőtől, amelyek alapján eldönthető, hogy a kritikus szabályozási pont a veszély megelőzése szempontjából kontrollált.
 4. A kritikus pontok felügyeletére alkalmas módszerek kiválasztása és alkalmazása.
 5. Azon helyesbítő intézkedések, tevékenységek meghatározása, amelyeket akkor kell alkalmazni, ha monitoring szerint a CCP-vel gondok vannak.
 6. Annak az ellenőrzése és bizonyítása (igazolása, verifikálása), hogy a preventív rendszer megfelelően működik.
 7. Dokumentálás (a HACCP rendszer működtetését mutató feljegyzések, nyilvántartások).

A HACCP rendszer kidolgozása:

A HACCP rendszer kidolgozása sokoldalú és gondos információgyűjtést és információ-elemzést igényel amit kellő alapossággal és szakszerűséggel csak több szakterületre kiterjedő csoportmunkával lehet megvalósítani.

A felhasználandó anyagokat és termelési folyamatokat lépésenként kell áttekinteni szennyező-forrás voltuk vagy a kritikus mikroorganizmus (a veszélyt jelentő szennyező) szaporodását, ill. túlélését lehetővé tevő voltuk szempontjából.

Végérvényes HACCP-recepteket „előregyártani” úgysem lehet, mert a HACCP-rendszer specifikálásához mindig a helyi, a konkrét körülmények mélyreható ismerete szükséges.

INGYENES ÁRAJÁNLATUNKÉRT KATTINTSON >>>ide<<<

A HACCP rendszer Magyarországon

A HACCP Magyarországon elsősorban a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Élelmiszeripari Főosztálya és Állategészségügyi és Élelmiszerhigiéniai Főosztálya, valamint a Magyar Élelmiszerkönyv Bizottság jogharmonizációs tevékenysége és különféle ipari tanácsadó szervezetek, terméktanácsok és élelmiszerkutatási intézmények aktivitása révén egyre inkább beépül a hazai gyakorlatba is.

A HACCP Kézikönyvben foglaltak, a törvények által meghatározott követelmények igazolására, valamint az ügyfelek, hatóságok megbízottja által végzett ellenőrzések alapdokumentumaként szolgálnak.

HACCP rendszerépítés során tapasztalt negatívumok:
 • Némely élelmiszerforgalmazók azt hiszik, hogy rájuk nem vonatkoznak az előírások, nekik nem kell HACCP rendszer.
 • Tudja a kereskedő/vendéglátó, hogy kell HACCP, de ő erre nem költ, majd úgyis megússza a dolgot.
 • Megcsináltatta a vállalkozó a HACCP rendszert, és a dokumentációt betette egy fiókba. „Ó, de vajon melyikbe tettem? Lehet, hogy haza vittem!”
 • Az ellenőrző lapokat nem vezetik napra készen.
 • Az alkalmazott tudja, hogy készült HACCP rendszer, de vele senki nem ismertette a rendszert.
 • A takarítási előírásokat nem ismerik, ha mégis, nem tartják be. A takarító eszközök és veszélyes anyagok tárolása nem megfelelő.
 • A mosogatás szabálytalan.
 • Munkaruha, takarító ruha elkülönített tárolása megoldatlan.
 • Az orvosi vizsgálatok nem érvényesek, nem nézik az érvényességi idő lejártát.
 • A Jó Higiénés gyakorlat mindennapi alkalmazása elmarad.
 • A berendezési tárgyak, helyiségek nagyfokú elhasználtsága, leromlott állapota nem zavarja a működtetőt.

INGYENES ÁRAJÁNLATUNKÉRT KATTINTSON >>>ide<<<

További leírást a HACCP rendszerről itt találhat.